De redactie - even voorstellen

Heinerich Kaegi

Sinds ruim tien jaar werk ik met adolescenten met leer- en persoonlijkheidsproblemen en heb ruime ervaring in coaching en begeleiding. Ik ben medewerker van Instituut de Leeuw te Amsterdam (Centrum voor Studiebegeleiding) als stafmedewerker, studiebegeleider en vakdocent. Daarnaast werk ik bij Bureau Perspectief, een psychologisch adviesbureau, als ZKM consultant. Mijn ZKM opleiding heb ik gevolgd bij de Stichting W&Z te Nijmegen waar ik mijn certificaat voor ZKM-consultant in oktober 2005 behaalde.

Van oorsprong ben ik natuurkundige, afgestudeerd in de filosofie van de natuurkunde. Ik heb op een groot aantal verschillende terreinen gewerkt. Wat mijn werkzaamheden verbond was het toegangkelijk en begrijpelijk maken van dieperliggende en abstracte processen. Ik heb in de afgelopen jaren individuele lessen in wis- en natuurkunde gegeven aan leerlingen met vakspecifieke problemen. Daarnaast maak ik films en schrijf ik artikelen. De ZKM heeft mij de mogelijkheid gegeven mijn interesses voor mensen, natuurwetenschappen, filosofie en film te verbinden.

 

Margriet Verweij

Ik heb werkervaring als docent en supervisor bij beroepsopleidingen en als pedagoog in de ondersteuning van mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking. Daarnaast was ik vrijwillig medewerker, bestuurslid en beroepskracht bij een vrijetijdsproject voor deze doelgroep

Ik ben vanaf 1996 als pedagoog verbonden aan Bartiméus in Zeist, cluster Ontwikkelingsgericht wonen. Mijn huidige doelgroep bestaat uit en jongeren en jong volwassenen met een visuele beperking. Ik gebruik de ZKM om hen te helpen met het vergroten van zelfkennis en zelfwaardering en met hun handicapverwerking.
In oktober 2005 rondde ik mijn ZKM opleiding van de Stichting Wen Z af.

 

Ineke Verkuijl

Sinds 25 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs (Speciaal basis-, Voortgezet-, Volwassenonderwijs).
De fysieke invalshoek om mensen te begeleiden kreeg vorm in de opleiding tot Biodynamisch Therapeut, een lichaamsgerichte psychotherapeutische opleiding om mensen te helpen met fysieke en aan de psyche gerelateerde problemen.
Het coachingswerk kreeg vorm in het begeleiden van studenten voor hun toekomstige werk in het (basis)onderwijs en het begeleiden van leerkrachten met functioneringsproblemen en carrièrewensen.
De doelgroep waar ik nu mee werk zijn kinderen en jongeren in (speciaal) basis- en voortgezet en mbo- onderwijs die, vanwege hun beperking of handicap, in aanmerking komen voor Ambulante Begeleiding. Binnen Mytylschool “De Schalm” te Breda ben ik verbonden als zkm-consultant en ik gebruik ZKM om jongeren te helpen met het vergroten van hun zelfkennis, welbevinden en zelfwaardering en met hun handicapverwerking.

 

 

Lowies Zeeuwen

Ik ben sinds 2005 gecertificeerd ZKM-consultant (stg.W en Z) en heb een eigen praktijk voor ZKM-onderzoek, psychosociale begeleiding en coaching, zie www.lowieszeeuwen.nl Ik beschik over een jarenlange ervaring (25 jaar) in het begeleiden van mensen. Ik heb vooral veel ervaring in het begeleiden van jongeren/ jong-volwassenen, vanwege mijn werk als studentenbegeleider,decaan en docent bij de Middelbare Hotelschool “De Rooi Pannen” te Breda. Ook vanwege mijn eerdere werk als sociaal cultureel werker. Als sociaal cultureel werker bestond mijn werk uit “het op gang brengen van bewustwordings-processen en het ondersteunen van jongeren op weg naar zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn “. Dat is in wezen wat ik nog steeds mag doen maar dan nu bij jongeren én volwassenen. Het is ook waar mijn hart ligt; bij de begeleiding van mensen. Wanneer je in een moeilijke levensfase van iemand iets kunt/mag betekenen, is dat enorm voldoeninggevend en zinvol werk. De ZKM is een daarvoor bij uitstek geschikte methode.

Na de studies Sociaal Cultureel Werk en Pedagogiek ben ik me meer en meer gaan specialiseren in studentbegeleiding op sociaal-emotioneel- en studie-loopbaangebied. Ik volgde de opleiding tot Leerlingbegeleider/schooldecaan en daarna de Postacademische opleiding tot ZKM-consultant bij professor dr. Hubert Hermans in Nijmegen. Ik pas de ZelfKonfrontatieMethode veelvuldig toe in mijn praktijk en op school.

Een recente reactie van een cliënt (Daan 18 jr):
“Ik vind een Zelfonderzoek een goede manier om van je faalangst af te komen, omdat je jezelf leert ontdekken. Het is een goede manier om jezelf te uiten. Ik zou het andere jongeren zeker aanraden omdat het je kan helpen zelfverzekerder te zijn”.