ZKM-info: Doel en bronnen

Wij proberen met deze site een centrale plek te creëren waar ZKM consultants materiaal kunnen vinden en uitwisselen dat in de praktische toepassing van de ZKM* bruikbaar is. Er zijn in Nederland een groot aantal consultants actief die de ZKM verder ontwikkelen en andere therapeutische methodes in de praktijk opnemen en met de ZKM verbinden. Wij vinden dat deze ervaringen en ontwikkelingen via internet vrij uitgewisseld zouden moeten kunnen worden. Dat is het doel van deze website.

De vorm die wij willen hanteren is open en praktijkgericht. Uiteindelijk hebben we een zo divers mogelijke verzameling van "tools" (praktische handleidingen, formulieren, lijsten etc.) voor ogen. Het gaat daarbij om hulpmiddelen die de ZKM methodiek verdiepen en verhelderen, maar ook om materiaal uit andere therapeutische stromingen, die passen bij een ZKM traject en daarin opgenomen kunnen worden. We denken daarbij vooral aan uitbreidingen in de validatiemethodieken. Het materiaal is thematisch geordend zodat u het gemakkelijk kunt vinden en volgt min of meer de opbouw van een compleet ZKM traject. Verder vindt u literatuurverwijzingen voor specifieke toepassingsgebieden en links naar relevante sites. Ook hierbij is de insteek de praktijk. We zullen daarom steeds aangeven in welke situatie u het materiaal kunt gebruiken.

Het is beslist niet onze bedoeling dat het materiaal vertelt hoe de methode op de "juiste" manier toegepast moet worden. Wij willen toegang geven tot de veelheid aan wegen die door ZKM consultants bewandeld worden in hun eigen praktijk. Misschien dat u zich als consultant hier kunt laten inspireren om nieuwe methodes uit te proberen, die anderen in de praktijk ontwikkeld hebben of spoort het u aan uw ervaringen aan anderen mee te delen.

Deze site is zoals u begrijpt nieuw en dus zeker ook nog incompleet. Zij is ontstaan vanuit onze intervisiegroep en zal door ons verder aangevuld en uitgebreid worden. Wij willen lezers oproepen om hun reacties op ons materiaal te laten horen. Ook zijn wij natuurlijk zeer geïnteresseerd in materiaal dat bij onze doelstellingen past, dat wij zouden kunnen plaatsen. Mocht u iets willen insturen, mailt u ons dan. Indien wij vinden dat uw teksten bij onze opzet passen, zullen wij ze opnemen. Al het materiaal is vrij toegankelijk, d.w.z. los van auteursrechten. Bij sommige teksten zullen wij een auteur aangeven of de bronliteratuur vermelden voor zover dat relevant is. Dit om de lezers de mogelijkheid te bieden om met de auteur of de bron in contact te treden.

Vele trefwoorden in de menu's zijn op dit moment nog grijs. Dat wil zeggen dat zij nog niet verder ingevuld of in elk geval in voorbereiding zijn.

Graag zien we u terug op ZKMinfo. En als u iets wil bijdragen: laat het ons weten!

Al uw reacties zijn zeer welkom in ons gastenboek!!!

De redactie

 

 

* ZKM = Zelf Konfrontatie Methode. Zie voor verdere informatie daarover www.vvzb.nl