Scripts

Met een script wordt bedoeld een circulair pad dat de persoon in zichzelf jarenlang blijft doorlopen om een eenmaal ingenomen overtuiging in stand te houden. Essentieel van scripts is dat ze resistent zijn tegen nieuwe ervaringen en de mogelijkheid om gedrag te veranderen tegenwerken. Scripts zijn meestal ontstaan vanuit overlevingssituaties op negatieve ervaringen die men tot overtuiging verheven heeft.

De ZKM biedt geweldige mogelijkheden om scripts op te sporen, waarna het mogelijk wordt om de persoon gevoelig te maken voor de positieve aspecten van nieuwe ervaringen. Deze nieuwe ervaringen kunnen het begin zijn van een herziening van de oude overtuiging.

De scriptcirkel is afkomstig uit de TA. Een eenvoudige en gemakkelijk te hanteren versie ervan is te vinden op een formulier dat gedownload kan worden.

Voor formulier klik hier