Gedragslijsten

Er bestaan net als bij de affecten een groot aantal verschillende gedragslijsten. In de praktijk wordt veel minder gewerkt met de gedragslijsten. Daarom zijn juist losse scorevellen handig. Je kunt deze in het validatietraject gebruiken op het moment dat dieper onderzoek naar menselijke verhoudingen wenselijk is.

Het is de bedoeling dat wij hieronder ook een zo compleet mogelijk overzicht geven van de gebruikte gedragslijsten. Dit overzicht is echter nog niet klaar.

Voor de oorspronkelijke gedragslijst (zoals gepubliceerd door Bert en Els Hermans in de jaren tachtig) hebben we inmiddels wel een scorevel gemaakt. U kunt dit hieronder downloaden. Ook voor de andere lijsten zullen in de toekomst scorelijsten gemaakt worden.

Iedereen die ervaringen heeft met gedragslijsten wordt opgeroepen om deze aan ons mee te delen. De gedragslijsten vormen een prachtig hulpmiddel, maar de wijze waarop ze worden toegepast is veel minder duidelijk omschreven.

scorevel oorspronkelijke gedragslijst