Meerstemmigheid

Hubert en Els Hermans - de auteurs van de ZKM - zij al jaren bezig om de methode verder te ontwikkelen. Een hele essentie tak daarin is de ontwikkeling van het meerstemmige zelf. Het idee daarbij is - heel kort samengevat - dat het zelf bestaat uit verschillende met elkaar voortdurend communicerende ik-posities. Daarmee vervaagt het oude idee van een binnen en een buiten (ik en de wereld, ik en de ander etc.) en wordt (in navolging van James) vervangen door een ik dat bestaat uit alles wat de persoon tot zijn bestaansveld rekent of dat nu binnen of buiten ligt. De differentiatie is niet meer de splitsing tussen binnen en buiten, maar een ik-positie 1 met alle elementen ook buiten de persoon (ik als hoofd van de familie, met mijn huis, gezin en de auto) tegenover andere ik-posities (bij voorbeeld: ik als werknemer van mijn bedrijf). Aangezien bij een gezonde situatie deze ik-posities voortdurend met elkaar communiceren, noemt Hermans dit "the Dialogical Self".

Dit gedachtegoed is in verschillende praktische vormen uitgewerkt. Met name het PPR (Persoonlijk Positie Repertoire) is een verderontwikkeling van de ZKM in richting van meerstemmigheid. We zullen in het vervolg hier meer materiaal verzamelen hoe de meerstemmigheid in een ZKM-traject geïntegreerd kan worden.